Mali wielcy ludzie

Świat zawsze należy do dzieci. To one najbardziej niewinnie go postrzegają, by za parę lat dojrzale zacząć zmieniać. Świat dzieci i świat, który swoim dzieciom pokazujemy, często nie są tymi samymi światami – warto jednak zadbać, by dziecko przez zabawę w swoim świecie już od początku wzrastało we właściwych postawach wobec tego zewnętrznego świata.